علت عدم حضور در گردهمایی دبیران

       : اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه

به         : کلیه دبیرستانها و هنرستانها  

موضوع : علت عدم حضور در گردهمایی دبیران

 

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد صلي الله عليه و آله وسلم

        با احترام ، پیرو مصوبه شورای سیاستگذاری گروههای آموزشی متوسطه مورخ 20/8/89 مبنی بر اهمیت و ضرورت شرکت فعال همکاران در جلسات گروههای درسی به منظور تشریک مساعی و تعامل سازنده برای انتقال نظرات و رفع اشکال ها و ابهام های آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزشی ، شایسته است مدیران محترم ضمن هماهنگی با دبیران ، علت عدم حضور در جلسات گروههای آموزشی را حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری جلسات گروههای درسی به کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی متوسطه این ناحیه اعلام نمایند . ضمناً مسئولیت پیگیری و پاسخگویی بخشنامه به عهده مدیر محترم آموزشگاه می باشد .