از         : اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه

به         : کلیه مدارس شهر و روستا  

موضوع : توزیع   CDmp4 گویا مرحله چهارم  

 

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد صلي الله عليه و آله وسلم

        با احترام ، به اطلاع می رساند توزیع   CDmp  گویا  مرحله چهارم که در محل گروههای آموزشی عمومی واقع در فرهنگیان فاز ( 2 ) ایستگاه 6 خیابان شهید اکبر احمدی موجود می باشد آماده تحویل است . لذا توجه به نکات ذیل الزامی است .

1-    تحویل از ساعت 30/8 الی 12 روز های شنبه و یکشنبه مورخ 20/1/90-21/1/90

2-    ارائه معرفی نامه توسط تحویل گیرنده ( با امضاء و مهر مدیر آموزشگاه )

3- بهای هر حلقه CD ابتدایی و راهنمایی مبلغ 2200 ریال و بهای هر بسته دو حلقه ای برای هر پایه دوره متوسطه و پیش دانشگاهی مبلغ 3700 ریال است  .

4- از مدیران محترم واحدهای آموزشی درخواست می گردد مبالغ CD را از دانش آموزانی که CD های مذکور را دریافت نکرده اند جمع آوری و زمان تحویل پرداخت نمایند .

نکته :تحویل CD با معرفی نامه ( به تفکیک پایه تحصیلی ) و پرداخت مبالغ جمع آوری شده امکان پذیر می باشد .

 

 

سیـدشهاب الدیـن زمانـی علوی

رئــیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه